Que está cortado en vertical o casi verticalmente.